Foto © Karina Jansson

På gång under 2024


Februari
Plats: Lötsjön
KM pimpeltävling - lördag 17/2, kl 08.00 - 12.00

KM angeltävling - söndag 18/2, kl 07.00 - 11.00.
Startavgift: senior 50kr, junior 10kr.

April:

Årsmöte: 19/4

Tid: 19.00
Plats: Länna IF's lokal vid Länna skola


Maj:

KM metartävling - torsdagen den 9/5, kl 08.00-12.00.

Plats: i ån mellan Fjärden och Nedre Långsjön.
Samling kl 07.30 på parkeringen vid Lännagårds bron
(landsvägsbron väg 282).
Startavgift: senior 50kr, junior 10kr.


September:
KM kasttävling - söndagen den 29/9, kl 08.00-12.00.

Plats: Nedre Långsjön
Samling kl 07.30 vid föreningens brygga.

Startavgift: senior 50kr, junior 10kr.