Foto © Karina Jansson

Fiskeregler

Endast handredskapsfiske är tillåtet.

Aspen är skyddad och för den gäller strikt catch-and-release. Tänk på att aspen är känslig och hantera den med stor försiktighet om du skulle råka få en på kroken.

Förbjudet att fiska vid badplatser.
Fiskekort ska medhavdas vid fiske. För att ditt fiskekort skall vara giltigt behöver du kunna visa upp fiskekortet tillsammans med giltig legitimation. Du är skyldig att visa upp giltigt fiskekort om någon efterfrågar.
Föreningens medlemmar är alla skyldiga att se till att våra fiskeregler efterföljs.
Medlemmar är välkomna att ta med två gäster.

Minimimått:

Gös: 40cm

Gädda: 45cm


Båtregler

1. Båtägaren ska vara medlem i Lännaholms Fiskevårdsförening. Endast båtar som är tydligt märkta med namn och/eller nummer får förvaras på Holmens Bruk AB:s mark. Båtens namn och/eller nummer ska registreras i föreningens båtregister tillsammans med ägaruppgifter. Skicka ett mail till: batregister@lannafiske.nu där du uppger i/vid vilken sjö båten finns (och gärna vart där) samt ditt namn, mailadress och telefonnummer. I och med att du skickar in dina uppgifter till båtregistret så samtycker du till att Lännaholms fiske-vårdsförening får lagra dina uppgifter (GDPR).

2. Båtar skall placeras så att de inte utgör hinder eller skapar risk för allmänheten.

3. Området runt båten skall hållas rent och städat.

4. Vid fiske från båt skall märkning vara väl synlig.

5. Giftig bottenfärg är ej tillåten

6. Flytt av båtar och utrustning mellan sjöarna skall ske på sätt som ej sprider oönskad smitta eller djur (vandringsmusslor har iakttagits i Nedre Långsjön).

7. Arbete med båtar på Holmens Bruk AB:s mark skall ske på miljövänligt vis och alla restprodukter samlas upp (lägg t.ex. en presenning på marken vid målning/skrapning).

8. Omärkta båtar kommer att märkas upp och behandlas enligt hittegodslagen. Tre (3) månader efter uppmärkning samt anmälan till myndighet kommer Länna Fiskevårds-förening flytta de båtar/vrak som myndighet givit tillstånd för och de kommer att säljas till förmån för föreningen.


OBS! Endast roddbåtar eller båtar med elmotor är tillåtna.

Bakgrund: Uppsala kommun har inventerat sjöar och stränder mellan Länna och Almunge och funnit ett större antal båtar och bryggor. Dessa ligger upplagda på ett flertal ställen till synes utan kontroll. Uppsala kommun ser dessa som nedskräpning. Länna Fiskevårdsförening arrenderar fiskevatten av markägaren Holmens Bruk AB och har tillsammans med markägaren tagit fram stadgar för hur medlemmar ska bedriva fiske samt hantera mark i anslutning till fiskevattnen.

Tag gärna med en sopkasse när ni är ute på och kring sjöarna och plocka upp skräp!