Välkommen till Lännaholms fiskevårdsförening!

Föreningen, som bildades i mars 1944, är till för att främja och förbättra fisket i sjöarna kring Länna och Almunge, öster om Uppsala. De sjöar som omfattas är följande: Lötsjön, Övre Långsjön, Fjärden samt Nedre Långsjön inom Almunge socken.
Föreningen arrangerar 4 fisketävlingar per år; pimpeltävling, angeltävling, metartävling och kasttävling.

Utöver fiske sköter fiskeföreningen arrenderad mark vid dammluckan i Lötsjön, där vi klipper gräset och håller rent.

Vi är för närvarande ca 250 medlemmar.

ÅRSMÖTE FREDAGEN DEN 19 APRIL KL 19.00 I LÄNNA IF's LOKAL VID LÄNNA SKOLA

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna på föreningens årsmöte!
Sista dagen för inlämnande av motioner är 28/3. Det görs skriftligen på mail till info@lannafiske.nu.

Föreningen i år fyller 80 år och det tänkte vi fira på årsmötet. Därför vill vi att du anmäler dig om du tänker komma. Anmälan görs på mail till info@lannafiske.nu eller på telefon 070 - 611 57 80 senast den 15/4.


Välkomna!

Foto © Karina Jansson